Ik werk nu bijna 20 jaar als VvE beheerder, waarvan al weer meer dan 12 jaar als zelfstandig ondernemer. De belangrijkste reden om voor mezelf te beginnen, was de persoonlijke aandacht voor klanten. Bij grote beheersorganisaties kun je VvE’s nu eenmaal niet de aandacht geven die ik wil en nodig vind. Met soms wel 50 of meer klanten in portefeuille loop je als beheerder constant achter de feiten en je collega’s aan. Zoveel mogelijk klanten bedienen met zo min mogelijk mensen en goedkoop werken zijn belangrijker dan kwaliteit. 

Korte termijn visie

Dat heb ik trouwens ook van de andere kant ervaren. Ik ben in mijn carrière namelijk ook een aantal maal eigenaars-vertegenwoordiger namens een woningcorporatie geweest. Dat houdt in dat je in de VvE vergadering sten uitbrengt namens de corporatie die eigenaar is van een aantal woningen in het complex. Ik verbaasde me daarbij steeds weer over de weinig klantgerichte houding van sommige VvE beheerders.

Wel repareren, niet oplossen

Zo was er in een complex al jaren sprake van stankoverlast van het riool. Als een bewoner daarover klaagde, werd er door de VvE  beheerder iemand gestuurd – dat paste binnen het standaardcontract. Maar een echte oplossing kwam er niet. Onder andere omdat de overlast die andere bewoners tijdens de ledenvergadering meldden, niet werd opgepakt. De link naar de herhaaldelijke reparatieverzoeken werd niet gelegd en een enquête om de klachten in het hele complex te inventariseren hoorde niet bij de standaard dienstverlening van de beheerder (die ook bestuurder was) en werd dus niet aangeboden. 

Zonde van het geld

Zonde. Want vijf keer een losse aannemer sturen kost de VvE veel meer, dan het werken aan een echte oplossing. Bovendien gaat zo’n slepend verhaal ten koste van de betrokkenheid van je leden bij je VvE en dus uiteindelijk ook op de betrokkenheid bij het complex. Zo ontstaat er een neerwaartse spiraal. Een goede beheerder, die niet op uurtje-factuurtje basis maar op basis van betrokkenheid werkt, had hier echt het verschil kunnen maken.

Beheer-fabriek

Kortom, zo’n ‘beheerfabriek’ kan een prima oplossing zijn voor VvE’s die heel veel zelf kunnen en willen doen, en weinig willen betalen. Maar die lage prijs betekent wel dat je als VvE zelf aan de slag moet met zaken die buiten de standaard dienstverlening vallen. Of dat je er alsnog extra voor betaalt. Persoonlijk vind het niet fijn om voor elk wissewasje een rekening te moeten sturen, elk overleg extra in rekening te brengen. Dan ben je niet meer bezig met de relatie met het bestuur en de leden, maar met factureren. En daarvoor ben ik geen VvE beheerder geworden.