ALGEMENE VOORWAARDEN

<juliette, nog toevoegen>

Moeten nog worden opgesteld.

PRIVACY

Als VvE beheerder verwerkt Azul Vastgoedmanagement persoonsgegevens van de leden van de VvE’s die klant zijn. Al deze persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze bij ons heeft aangeleverd; het beheren van verenigingen van eigenaars, serviceflats en andere vormen van gesplitst onroerend goed.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u, of die in verband kunnen worden gebracht met u. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer wanneer u de kascontrole hebt uitgevoerd. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u lid bent van vereniging van eigenaars die Azul Vastgoedmanagement beheert of wanneer u een leverancier bent van ons of onze klanten.

Doeleinden

Azul Vastgoedmanagement gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend om de overeengekomen dienstverlening uit te voeren, zoals het incasseren van de voorschotbijdrage, uitnodigingen voor de Vergadering van Eigenaars of om u in contact te brengen met een derde partij voor bijvoorbeeld het oplossen van een technisch probleem of het uitvoeren van planmatig onderhoud. Azul Vastgoedmanagement deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij er een nut of noodzaak voor is. Het bestuur van de vereniging is uit hoofde van het modelreglement verplicht een eigenarenregister bij te houden en heeft daarom inzicht in een gedeelte van deze gegevens. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.

Bekijken, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw Recht van inzage. Wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw Recht op correctie? Via Mijn VvE kunt u inloggen op Twinq en uw gegevens controleren, wijzigen en verwijderen.

Beveiliging

Alle (persoons)gegevens van de VvE en haar leden verwerken wij in de software van Twinq. Twinq is zowel ISO27001 als ISAE3402 gecertificeerd. Dat betekent dat Twinq bewust en actief bezig is met de beveiliging van deze informatie om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op hoe Twinq persoonsgegevens verwerkt door te controleren of de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nageleefd.

Wijzigingen

Azul Vastgoedmanagement behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement aan te passen.